Pogrzeb

Termin pogrzebu ustalamy najpierw z księdzem parafii zamieszkania zmarłego. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

1.Wyciąg aktu zgonu z USC

2.Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Namaszczenia Chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. O spowiedzi pamiętamy wcześniej, a nie w czasie pogrzebu. Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii św.