Historia kościoła

Jak powstał Kościół Parafialny Matki Bożej Królowej w Murzasichlu ?

1806 r. – wg kroniki kościelnej w Poroninie do tego roku ludność Murzasichla żyła w pogaństwie.

1898 r. – przy dzisiejszej ulicy Sądelskiej poniżej kościoła wzniesiono drewnianą dzwonnicę wysokąna 15 m, z małym ołtarzem w środku.

1926 r. – na dzwonnicy zawieszono dzwon zakupiony w Gdańsku za 600 zł. Przy dzwonnicy gromadzili się ludzie na nabożeństwa majowe, czerwcowe i na modlitwę różańcową.

Po II wojnie światowej – mieszkańcy Murzasichla uczęszczający do kościoła parafialnego w Poroninie myślą o budowie kościoła.

1948 r. – tragiczna śmierć Wojciecha Łukaszczyka „Tady”.

Rodzina pod budowę kościoła przeznacza grunt należący do zmarłego syna.

Dołączają również swoje place Jan Budź „Polcorz” i Franciszek Budź „Gacek”. Mieszkańcy

wykupili te grunty z myślą o budowie kościoła. Swoje pola ofiarowali również Jan Łukaszczyk „Hajduk” i Franciszek Łukaszczyk „Gapiercorz”

1954 r. – ruszyły prace przy budowie kościoła.

1956 r. 4 września – poświęcenie kościoła przez Ks. Jana Krupińskiego, proboszcza w Poroninie.

 

KOŚCIÓŁ:

Został zbudowany w latach 1954 -1957 wysiłkiem ludności Murzasichla,

Budzowego Wierchu, Małego Cichego, Majerczykówki i okolicznych wsi.

Jako „nielegalna” budowa powstawał w atmosferze represji ze strony komunistycznych władz powiatowych.

Jest pomnikiem wiary, odwagi, poświęcenia, sprytu i jedności żyjących tu ludzi.

Zasłużonym organizatorem trudnego dzieła jest Wojciech Łukaszczyk „Morcinek” – pierwszy kościelny.

Architekturę i wnętrze kościoła projektował oraz nadzór nad budową sprawował Józef Łukaszczyk „Tady” z Murzasichla.

Kościół wznosili „budorze” – cieśle z Murzasichla i Kościelisk pod kierunkiem Jana Stopki „Faktora”.

Kościół jest trójnawowy, trójprzęsłowy, typu pseudobazylikowego.

Od strony wschodniej znajduje się wieża, pod którą przez kruchtę prowadzi główne wejście do kościoła. Od strony zachodniej nawa główna przechodzi w zamknięte trójbocznie prezbiterium. Nawy boczne są węższe i niższe, środkowe przęsło zostało poszerzone o kaplice boczne – prostokątne.

Kościół stanowi jeden z najciekawszych przykładów współczesnej drewnianej architektury sakralnej na Podhalu.